Tillväxtverket

Lär av andra - en plats för lärande exempel

Som myndighet är det viktigt att berätta om den nytta vi gör. Ett verktyg för att förmedla resultat är Lär av andralänk till annan webbplats på vår webbplats. Här har teamet inom Tillväxtskapande samhällsplanering på Regionala miljöer sett möjligheterna att ta fram lärande exempel och sprida vidare. Daniel Fahlander berättar mer.

Hur har ni jobbat med innehåll och spridning?

– Vi har jobbat med två parallella processer. Dels har vi tagit fram ett gemensamt budskap för att rama in alla våra insatser inom Tillväxtskapande samhällsplanering. Dels har vi tagit hjälp av en contentbyrå att ta fram intressant och relevant innehåll för att berätta om våra resultat. Sedan har vi försökt sprida artiklarna där vår målgrupp finns, som Hållbar stadlänk till annan webbplats och Samhällsbyggarna.länk till annan webbplats
Eller genom målgruppens egna kanaler, exempelvis kommunernas digitala kommunikationskanaler.

Vad är viktigt att tänka på när man tar fram goda exempel?

– Att skapa ett innehåll som målgrupperna tycker är informativt, lärorikt och inspirerande och som är väl underbyggt med noggrann research och trovärdiga källor. Men också att lägga minst lika mycket resurser på spridning. Vi har upplevt att det är den svåraste delen. Även om vi har tagit fram ett bra innehåll sprider det sig inte själv. Där har vi mycket arbete kvar att göra.

Har ni tips till andra som vill sprida lärande exempel?

– Ta reda på vad målgruppen är intresserad av så att du kan skapa ett innehåll som känns anpassat och relevant. Producera ett riktat innehåll, antingen med hjälp av våra kollegor på kommunikation eller med hjälp av vår upphandlade contentbyrå. Lägg mycket tid på att förstå var, hur och när du ska sprida innehållet. Var finns målgruppen och vilka kan bli dina innehållsambassadörer för att sprida innehållet?

Lär av andra på tillvaxtverket.se

Läs inspirerande och intressanta artiklar på Lär av andra