Tillväxtverket

Riksrevisionen granskar årsredovisning

I Riksrevisionens årliga granskning av myndigheters årsredovisningar får Tillväxtverket kritik för bland annat felaktigheter i rapporteringen av inbetalningar från EU. Riksrevisionen uttalar sig med en så kallad avvikande mening.

Enligt Riksrevisionens revisionsberättelse innehåller Tillväxtverkets årsredovisning ”omfattande felaktigheter som påverkar hela den finansiella redovisningen samt ger följdfel i de finansiella uppgifterna i resultatredovisningen”.

Enligt Mattias Åsander, Tillväxtverkets avdelningschef för Förvaltning, har vi redovisat uppgifterna på samma sätt under de senaste åtta åren utan anmärkning.

– Vi kommer nu att gå igenom detta under året tillsammans med bland annat Riksrevisionen för att se vilka justeringar som behövs. Utöver det finns något fel på individnivå och några mindre frågor som vanligen står på en fellista, säger Mattias Åsander.

Riksrevisionens granskning av myndigheternas årsredovisningarlänk till annan webbplats