Tillväxtverket

Nano­teknik och Key enabling techno­logies

På Tillväxtverkets förra Miljö- och Innovationsakademi var temat: Framtidens material med fokus på Nanoteknik och Key enabling technologies (KET). Åsalie Hartmanis, VD, Swedish Nanotech och Mattias Karls, VD, Disruptive Materials AB berättade om möjligheterna och utmaningarna med tekniken.

Miljö- och Innovationsakademin är ett initiativ på enheten Miljö och Innovation för att höja Tillväxtverkets kunskaper om Miljö- och innovationsfrågor.

Key enabling technologies (KET) är ett samlingsbegrepp för mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, industriell bioteknik, avancerade material, fotonik och avancerade tillverkningstekniker. Teknikerna har tillämpningar inom flera branscher och kan bidra till en rad olika tillämpningsområdet exempelvis bidra till att lösa miljöproblem. Samtidigt säger kritiker att nanoteknologi även kan riskera att skapa miljöproblem.

Se webbföreläsning från dagen

Webbföreläsningen beskriver bland annat arbetet som bedrivs på området inom EU-kommissionen och Horisont2020 samt knäckfrågan kring kommersialisering av teknikerna.

Föreläsning med Åsalie Hartmanis, VD Swedish Nanotechlänk till annan webbplats
Mer om Swedish Nanotechlänk till annan webbplats

Föreläsning med Mattias Karls, VD, Disruptive Materials ABlänk till annan webbplats
Mer om Disruptive Materials ABlänk till annan webbplats

Nästa Miljö- och innovationsakademi

Nästa föreläsningstillfälle äger rum 27 april och går under rubriken ”Äta myror?!”