Tillväxtverket

Förenkla för företag - ett ämne för debatt

Tillväxtverket jobbar för att det ska vara enkelt att starta och driva företag. Regler ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. Debatten om förenkling för företag är därför viktig att följa.

I förra veckan besökte Staffan Wilsson, från Starta och driva, Svenskt Näringslivs seminarium, Lättare regelbörda för näringslivet.

Läs Staffans referat från seminariet

En ny utredning från Svenskt Näringsliv, författad av Göran Gren, pekar på att

  • svenska företag förlorar konkurrenskraft
  • svenska företag upplever ett kraftigt ökat regeltryck
  • konsekvensutredningar och regelförenkling är eftersatta områden
  • regelrådet bör bli en egen myndighet.

Johan Eklund, Entreprenörskapsforum stödde innehållet i utredningen. Han argumenterade för vikten av förbättrat innehåll i konsekvensanalyser gällande bland annat beräkningsstöd, kostnadsnytta och benchmarking.

Niklas Johansson, statssekreterare, tolkade den upplevda regelökningen som delvis en perceptionsfråga – utvecklingen av digitala tjänster på privatsidan leder till ökade förväntningar på företagssidan. Han nämnde hur regeringen arbetar med digitalisering som främsta redskap för att minska regelbörden, exempelvis verksamt.se. Han talade också om att sammanfatta vilken nivå reglerna ligger på och ge företagen en samlad bild av deras åtaganden, med Serverat som exempel.

Moderaternas representant instämde i vikten av ett starkt Regelråd, men stödde inte förslaget om att rådet skulle bli en självständig myndighet. Han pekade på att upplevt regelkrångel kunde inbegripa allmänna skatter som vägskatt, 3:12-reglerna etc.

Sammanfattning och reflektioner

  1. Beroende på mätpunkter och -metoder kan man hävda att Sverige underpresterar eller ligger i världstopp. Statistik bör användas varsamt.
  2. Förslaget att göra Regelrådet till självständig myndighet visades inget stöd från de politiska partierna.
  3. Johansson bemötte frågan om bristande konsekvensanalyser genom att peka på digitaliseringsarbete. Därmed uteblev diskussionen om konsekvensarbete.
  4. Moderaternas representant gick inte alls i polemik med Johansson. Intrycket blev att det finns en samsyn på området.
  5. Tillväxtverket mottog ingen kritik från utredningen, även om det anses det olämpligt att man är värdmyndighet för Regelrådet.
  6. Johansson framhävde vid flera tillfällen verksamt.se och Serverat som exempel på arbetet på med förenkling och digitalisering.

/Staffan Wilsson, Starta och driva

Vill du veta mera?

Läs mer om seminariet på svensktnaringsliv.selänk till annan webbplats

Ta del av Svenskt Näringslivs rapport, Lättare regelbörda för näringslivet, på svensktnaringsliv.selänk till annan webbplats