Tillväxtverket

Debatt om Regelrådet i DI

I dag 21 mars skriver Caroline af Ugglas och Göran Grén, från Svenskt Näringsliv en debattartikel i Dagens Industri om att Regelrådet, som idag är en del av Tillväxtverket, bör bli en egen myndighet.

I vårt remissvar om Entreprenörskapsutredningen skriver vi om Regelrådet att ” En utökad uppdelning av verksamheterna skulle försvåra den löpande dialogen och därmed försämra förutsättningarna för detta arbete. Tillväxtverket förordar att Regelrådet kvarstår som ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten.”.

Debattartikeln i DIlänk till annan webbplats

Vårt remissvar 17-01681 Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet (SOU 2016:72)