Tillväxtverket

Information från omvärlden vecka 10 och 11

Omvärldsbevakningen tar upp EU-kommissionens index för konkurrrenskraften i 263 regioner och kommissionens index för digitalisering, företagsamheten i Sverige och vändning för svensk solenergi

Vecka 10 och 11: EU:s framtid diskuteras i Junckers nya vitbok, skattelättnader för första anställda utökas 2018 och konsekvenserna av Brexit för tjänstehandel och tull av varor reds ut av Kommerskollegium

Fullmatad lista från omvärldsbevakningenPowerpoint