Tillväxtverket

Tre frågor om Smart industri

Tillväxtverket arbetar med fem uppdrag inom Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på två stora utmaningar för industrin: att ta vara på digitaliseringens möjligheter och att öka tillgången till rätt kompetens. Gunilla Thorstensson arbetar med att koordinera våra uppdrag.

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Vad händer just nu?

Två utlysningar pågår. I Digitaliseringslyftet söker vi aktörer som vill driva projekt som leder till att industriföretag och industrinära tjänsteföretag ökar användningen av digital teknik. I Smart industri i regionerna riktar vi oss till de regionalt utvecklingsansvariga och planerar att finansiera 3-8 genomförandeprojekt.

Vi har precis lanserat en kampanjsida med en digital förslagslåda för att få tips på framgångsrika företag. I nästa steg synliggör vi ett urval som kan inspirera andra industriföretag till förnyelse och utveckling.

Vilka är utmaningarna för industriföretagen?

En stor utmaning är att teknikomvandlingen går så fort. De små företagen vet inte vad de ska göra för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. En annan utmaning är tillgången till rätt kompetens. De små och medelstora industriföretagen behöver jobba mer strategiskt med sin kompetensförsörjning. Ungas förlegade föreställningar om hur det är att jobba i industrin hämmar utvecklingen på lång sikt.

Varför är det viktigt att jobba med industrin?

Vi jobbar med industrins förnyelse eftersom industriföretagen är viktiga för sysselsättningen och för Sveriges konkurrenskraft. Industrin står för en femtedel av Sveriges ekonomi och sysselsätter nära en miljon människor. Med hjälp av våra insatser kan de öka sin digitalisering snabbare och arbeta mer strategiskt med sin kompetensförsörjning, på kort och lång sikt.

Läs mer om våra uppdrag med koppling till Smart industri.