Tillväxtverket

"Vi internatio­naliserar varje dag"

För Magnus Schönning, programchef i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, är det en del av vardagen att samarbeta med danskar och norrmän. Nu senast slöts det en överenskommelse mellan Tillväxtverket och Greater Copenhagen and Skåne Committee om kontor och personal i Köpenhamn.

Bild på påskrift av överenskommelsen

– Vi svenskar kan ha en uppfattning av en situation medan danskar och norrmän kan ha en annan, säger Magnus Schönning och skrattar lite. Han kan berätta hundratals historier om att jobba på tvären över både fysiska och mentala gränser, över hela värden. Nu handlar de dock mest om skillnader och likheter i Skandinavien.

– I Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak fokuserar vi på att få folk från Danmark, Norge och Sverige att samarbeta. Man kan säga att jag och mina kollegor internationaliserar varje dag, säger Magnus.

Samarbete ska ge resultat

Medarbetarna i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger rådgivning och stöd till samarbetsprojekt i Skandinvien. I dagsläget finns ett trettiotal beslutade huvudprojekt och de första av dessa börjar nu närma sig halvtid i genomförandet.

– Vi har stora förväntningar på att dessa gränsöverskridande satsningar ska generera många nya jobb, minska CO2-utsläppen, förbättra hälso- och sjukvården samt öka företagens konkurrenskraft, säger Magnus.

Redo för förändring

Arbetet i Interreg handlar om mer än att rådge ansökare och tolka EU-regler för personalen i Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Magnus och hans medarbetare ska bland annat ha en ständig strategisk dialog med 15 regioner i Danmark, Sverige och Norge om programmets inriktning samt insatser för personalen.

– Vårt jobb kan förändras plötsligt om politikerna vill gå nya vägar. Det kan betyda fler resor och längre arbetstid. Därför måste vi ha en överenskommelse på plats för att säkra vår personal i Köpenhamn, som ju inte är en del av Tillväxtverket, säger Magnus.

Ny överenskommelse i Köpenhamn

Tillväxtverkets Gunilla Nordlöf ingick den 13 mars i en överenskommelse med Greater Copenhagen and Skåne Committee, som är värdorganisation för sex medarbetare i Köpenhamn. Överenskommelsen reglerar bland annat anställningsvillkor, försäkringar, administrativa rutiner och flexibla arbetsplatser.

– Det är det som är så roligt med att jobba med Interreg på Tillväxtverket. Vi är en svensk myndighet, och kan inte agera i utlandet utan att vara överens med våra samarbetsländer. Vi måste därför hela tiden arbeta flexibelt tillsammans med våra grannar på andra sidan gränserna. Då blir det bäst – när vi jobbar tillsammans, avslutar Magnus Schönning.

Innehållsansvarig: Lise Riis Moltved

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, där Magnus Schönning och 20 medarbetare i Köpenhamn, Göteborg och Malmö arbetar. Programmet ger finansiellt stöd till aktörer i Danmark, Sverige och Norge, som tillsammans vill lösa gemensamma skandinaviska utmaningar. Totalt finns 143 miljoner euro i perioden 2014-2020.

interreg-oks.eulänk till annan webbplats