Tillväxtverket

Gott om idékraft hos ny­svenska entre­prenörer i Sörmland

Snabbspår för nyanlända företagare i Sörmland har gett affärsidéer och långt framskridna planer på nya företag. Dessutom motivation och nätverk, både hos deltagarna och bland de företagsfrämjande aktörerna i regionen.

Mikael Damberg gratulerar till lyckade Snabbspårsprojekt.

I fredags fick näringsminister Mikael Damberg tillfälle att ta del av både de entusiastiska projektledarnas erfarenheter och deltagarnas olika affärsidéer i Nyköping och Eskilstuna. Näringsministern lyssnade med intresse på presentationerna om allt från utvecklingen av en högteknologisk digital tjänst, till planer på exportverksamhet av maskinell utrustning, foodtruck­koncept och en bröllopsverksamhet. Alla vill gärna gå vidare och starta eget företag, men det återstår ännu en hel del arbete för att ordna finansiering, lokaler, tillstånd med mera.

Kanske ett modeföretag?

– Det är bra att testa och lära sig. Snabbspåret handlar om att utveckla nya modeller för lokalt företagsfrämjande samarbete runt om i landet och fundera på vad som ger bäst resultat i målgruppen nyanlända, sa Mikael Damberg som önskade alla deltagarna lycka till med sina affärsidéer.

Näringsminister på Snabbspårsbesök

– Ni har en extra uppförsbacke i och med språkbarriären och ni har inte heller tillgång till alla nätverk. Men det här har gett er möjlighet att ta det första steget mot företagande och komma vidare. Ni är starkare nu och vet mer.