Tillväxtverket

Tre general­direktörer
med uppdrag att samordna

Nyligen hade Östersundskontoret besök av tre generaldirektörer samtidigt! Det var naturligtvis ingen slump, utan ett noga planerat gd-möte inom vårt fondsamordningsuppdrag.

Uppdraget från regeringen, som kom redan 2013, är att samordna arbetet inom de fyra EU-fonder som Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet förvaltar. Arbetet ska "bidra till att främja synergier och undvika överlappning mellan fonderna".

Hur går det då? Blir det någon samordning?

– Först och främst vill jag säga att det görs otroligt mycket spännande inom fonderna, runt om i landet, säger generaldirektör Gunilla Nordlöf. Men vi har mer att göra för att få ut maximal samordnad effekt av investeringarna. ESI-fondernas medel är en stor del av regionernas  utvecklingskapital och har direkt betydelse för människors och företags vardag.

– Det är inte bara en möjlighet utan en skyldighet för oss att försäkra oss om att vi investerar dessa medel för att nå bästa tänkbara resultat. Att samordna oss mellan fonderna och se till att vi kompletterar varandra är en viktig förutsättning, fortsätter Gunilla Nordlöf.

Fascinerande bredd

Ordförande i styrgruppen för fondsamordningen är Lars Wikström, chef för avdelning Regioner.

– Det är en fascinerande bredd som de fyra fonderna tillsammans har, säger Lars Wikström. Det ger fantastiska möjligheter att investera för Sveriges framtid, men det ger också många utmaningar att få hela verksamheten samordnad.

– Det är i det dagliga arbetet på regional och nationell nivå som fondsamordningen måste ske, fortsätter Lars Wikström. Vi ska samordna mer och bättre, men vi ska också välja att samordna där det finns en given effekt inom räckhåll. Samordning för samordningens skull har vi varken tid eller lust med. Då är det ibland bättre att titta på rollfördelning och hur de olika fonderna kan komplettera varandra.

Bredband ett exempel

Lars Wikström lyfter fram bredbandsfrågan som ett exempel där både Regionala utvecklingsfonden och Landsbygdsprogrammet ska göra vissa saker tillsammans, men även komplettera varandra för att i slutänden ge en samlad nytta för människor och företag.