Tillväxtverket

OECD granskar den regionala utvecklingen

OECD Territorial Reviews Sweden 2017 lanserades under onsdagen den 8 mars på ett seminarium på Näringsdepartementet.

OECD konstaterar att den ekonomiska utvecklingen i Sverige och Sveriges regioner är bra. Policymässigt finns heller inga behov av revolution utan det handlar mer om finjusteringar. Sverige har också genomfört många av de rekommendationer som OECD presenterade 2010. Dock lyfter OECD fram att det fortsatt finns behov av regionala reformer samt skattejusteringar – såsom (åter)införandet av en fastighetsskatt.

Angående regionala reformer anser OECD att Sveriges asymmetriska modell med fördel kan kvarstå. ”One-size fits all” är inte gångbart för regionala eller kommunala uppgifter i ett land med så olika förutsättningar.

Ladda ner och läs hela rapporten härPDF