Tillväxtverket

Årsredovisningen är klar

Hej Homan Sadat, projektledare för Tillväxtverkets årsredovisning för 2016 som lämnades till uppdragsgivaren förra veckan.

Framsida årsredovisning

Vilka resultat eller uppgifter överraskade dig?

- Kvantiteten och bredden av vår verksamhet är ganska otrolig i förhållande till att vi håller en så hög kvalitet. Det är imponerande.

Om jag vill lägga en kvart på att läsa årsredovisningen – vilken del bör jag prioritera?

- Läs om våra prioriteringar som finns i inledningen av årsredovisningen. Resultatredovisningen är indelad i tre huvudavsnitt, ett för varje externt mål som vi arbetar med. (Vilka dessa är kan man läsa om i inledningsavsnittet). I slutet av varje målavsnitt finns en del som kallas bedömning. Denna del summerar det mesta av 2016 års arbete utifrån respektive mål. Läser du bedömningarna samt prioriteringsavsnitten så får du en ganska bra översikt av vårt arbete under förra året.