Tillväxtverket

På jakt efter onödig efterfrågan  

I jakten efter onödig efterfrågan deltar några av oss i Ekonomistyrningsverkets utbildningsprogram ”Effektivare handläggning”. Med kunden i fokus ska vi åstadkomma en mer effektiv offentlig handläggning och minska en onödig efterfrågan.

Med vad är onödig efterfrågan? Jo, det är all form av kontakt som vi har med våra kunder men där anledningen är en tidigare misslyckad interaktion.

Fokus på ännu nöjdare kunder

Att en kund måste kontakta oss flera gånger i samma ärende, på grund av att vi har brustit i kontakten med kunden, skapar lätt ett missnöje. Självklart är våra kunder alltid välkomna att kontakta oss på Tillväxtverket men kan vi identifiera och minimera en onödig efterfrågan så ökar förutsättningarna att vi kan vara effektiva i handläggningen och öka kundnöjdheten. Det är det utbildningen handlar om.

... och att vara lyhörda, kunniga och handlingskraftiga

Våra associationer, att vara lyhörda, kunniga och handlingskraftiga kommer att vara centrala i utvecklingsarbetet. Du kommer att kunna läsa om hur vi lyckas med jakten, löpande här på Medarbetarsidorna under året.

Vill du veta mer redan nu?
Ta kontakt med Helén Axelsson, Anna Bäckman eller Kajsa Mattsson.

Förutom dessa tre från Tillväxtverket deltar kollegor från Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Inspektionen för vård och omsorg, Universitet och högskolerådet och Energimyndigheten i kursen.