Tillväxtverket

Många ville höra om nya sätt att mäta välfärd

Vad händer om man lockar till ett lunchseminarium med titeln ”Blir grisen fetare?” Jo, det blir fullsatt.

Ämnet för tisdagens lunch var vilka indikatorer som finns bortom det trubbiga BNP. Mått som också mäter välfärd och hållbar utveckling. Johanna Giorgi hade bjudit in.

Nancy Steinbach från SCB berättade hur de tar fram statistik som ska användas av beslutsfattare, forskare och allmänhet. Och av statistik kan man göra indikatorer.

Hon ser en större efterfrågan på att väga samman de sociala frågorna med ekonomin.

Det blev särskilt tydligt 2014 i samband med Islands finanskris och att mer gränsöverskridande hade varit bra för att tyda tecken på vad som håller på att hända.

I samband med Agenda 2030 ska nu SCB ta fram indikatorer för FN:s globala hållbarhetsmål och se vilka som är relevanta för Sverige.

BRP+ – ett mått på livskvalitet

Anna Norin från Region Västerbotten och deltidsanställd på Tillväxtverket, berättade om BRP+, som är ett sätt att långsiktigt mäta livskvalitet i svenska regioner. Livskvalitet mäts utifrån tolv teman. Och hållbarhet över tid för naturkapital, ekonomiskt kapital, humankapital och socialt kapital. En hel del siffror helt enkelt och för att de ska bli riktigt intressanta behöver de lyftas till en berättelse.

Anna Norin visar att man kan gå in på lokal nivå och se hur det ser ut just där. Störst efterfrågan på de här siffrorna märks inför regionalt arbete kring utveckling och planer.

Men nej. Det går inte att säga var det är bäst att leva (men mycket tyder på att det är Västerbotten …).

BRP+ Breddat mått på regional utveckling

brpplus.se/länk till annan webbplats

Läs gärna artikeln i Svenska Dagbladet den 24 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster