Tillväxtverket

Information från omvärlden vecka 6 och 7

Nu finns en ny omvärldsrapport för vecka 6 och 7 publicerad under För mitt arbete/Omvärlden/Aktuellt i omvärlden

Vecka 6 och 7: Staten satsar 26 miljoner på utveckling av ny miljöteknik i så kallade testbäddar, lagar är det största hindret för att etablera cirkulära lösningar enligt ett 30-tal beslutsfattare på större företag, Sveriges konkurrenskraft mätt som exportmarknadsandel har försämrats kraftigt, Sverige överträffar OECD-snittet i alla kategorier när det gäller "better life-index", men ökningen av inkomstklyftor måste vändas.

Omvärldsrapport vecka 6 och 7PDF

Gå till sidan Omvärlden