Tillväxtverket

Marco praktiserar i staten

Marco Wembulua praktiserar på enheten Miljö och innovation. Hans praktikplats är en del i insatsen Praktik i staten. Läs om Marco och kort om hur vi på Tillväxtverket arbetar med insatsen som ska underlätta för utrikesfödda att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Välkommen till Tillväxtverket Marco!

Vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag heter Marco Kamango Albertovich Wembulua. Jag är född i Kongo, växte upp i Frankrike, studerade i Grekland, jobbade i Ryssland och nu bor jag i Stockholm.

– Jag har en magisterexamen i International Economics, MBA i Marketing management, en master i Europeisk ekonomi och kandidatexamen i Finansiering. Franska är mitt modersmål men jag pratar även flytande ryska, engelska, ukrainska, afrikans och slaviska samt att jag har grunderna i det grekiska och svenska språket.

Vad är det inom Tillväxtverkets verksamhet som du främst är intresserad av?

– Jag har arbetat som projektledare inom affärskonsulting i flera EU-länder och även i Afrika och Ukraina. Tillväxtverket har en spännande mix med olika program med internationella delar som jag tycker är jätteintressant.

Om insatsen Praktik i staten

Vi frågade Regina Summer, chef för enheten Miljö och innovation, om vad insatsen Praktik i staten handlar om i stort.

– För mig handlar insatsen om att ta tillvara på all den kompetens som finns i Sverige, men som oturligt nog ibland faller bort på grund av att personen inte pratar perfekt svenska.

Moa Hjertson, chef för HR-enheten: Finns det planer på att ta emot flera praktikanter på Tillväxtverket och i så fall inom vilka områden?

– Absolut! Vi har ett uppdrag från regeringen att erbjuda praktikplatser till utrikesfödda medborgare, som saknar eller har begränsad erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden inom sitt utbildningsområde.

Vi ser det som ett utmärkt tillfälle att skapa intresse för oss som arbetsgivare samt bredda våra kanaler för rekrytering. Målet är att alla enheter ska ta emot minst en praktikant under perioden 2016-2018 inom de prioriterade grupperna nyanlända och funktionsnedsatta.