Tillväxtverket

DI skriver om årssiffrorna för turismen

I helgen hade Dagens Industri en längre artikel om vår inkvarteringsstatistik för 2016 där Martin Daniels intervjuas.

Ur artikel i Dagens Industri, 2017-02-12

Turismen fortsätter att växa men dämpas jämfört med tidigare år. Det är framför allt besöken från grannländer som minskar, enligt Tillväxtverket.

Totalt blev det 62 miljoner övernattningar i Sverige under 2016, vilket utgör en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Det visar nya siffror från Tillväxtverket.

De långväga turisterna ökar mest och utvecklingen drivs av ökad köpkraft och billigare långdistansflyg. Under 2016 var mer än var femte besökare som övernattade i Sverige från ett utomeuropeiskt land och antalet kineser som besöker Sverige har blivit tre gånger fler under de senaste sju åren.

”Bara under 2016 noterades en uppgång på 26 procent”, säger Martin Daniels, analytiker på Tillväxtverket.

Samtidigt blir flerdagsbesöken från de nordiska grannarna färre. Antalet övernattningar bland danska och norska turister minskar med 5 respektive 2 procent medan de finländska övernattningarna noterar en liten uppgång på 3 procent.

Läs hela artikeln på di.selänk till annan webbplats

Läs mer om vår turiststatistik på tillvaxtverket.se/statistik