Tillväxtverket

Nytt uppdrag - stöd vid varsel och omställning

Vi får ett nytt uppdrag att stötta regioner eller kommuner där större varsel och eller annan omställning av näringslivet sker.

I vår löpande verksamhet ska vi bevaka och följa utvecklingen när det gäller strukturomvandling i omvärlden och i synnerhet i näringslivet, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Vid större varsel och omställningar ska Tillväxtverket utse en kontaktperson som kan samordna myndighetens stöd med bland annat kunskap, finansiering och nätverk och på så sätt bidra till fortsatt hållbar regional tillväxt och konkurrenskraft i den berörda regionen.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats