Tillväxtverket

Hög belastning på IT-support

Tillväxtverkets IT-support kan för närvarande inte leva upp till sina egna höga krav på service till oss andra.

- För oss är det viktigt att berätta det, så att vi kan få rätt förväntansnivåer på oss, säger Fredrik Svanberg, enhetschef IT.

Hur mycket längre åtgärdstider har ni?
-Vi har en stock på 176 ärenden, där målet är att ligga på cirka 30. Vi har ledtider på över 3 veckor, vilket är långt mer än vad IT-support själva anser är okej.

Vad beror det på?
- Resursbrist, växande antal anställda på myndigheten, mer åtaganden från it-support som numera driver projekt/aktiviteter.

Kan medarbetare som anmäler ärenden göra något för att underlätta en period?
- Sök i första hand stöd på Support Online och i andra hand via superanvändare. Anmäler ni ärende via EasIT, kan ni ange prio låg för ärenden som verkligen är det.

När uppskattar du att ni åter kan ge den servicenivå som ni vill ge?
- Vi kommer att tillsätta konsultresurs inom 2-3 veckor, samt rekrytera en person inom 2-3 månader.