Tillväxtverket

Frida – ny enhetschef

Frida Andersson på Tillväxtverkets Analysenhet tillträder som enhetschef för Uppföljning och utvärdering den 1 april. Enheten är nybildad sedan årsskiftet och arbetar med uppföljning, resultat och utvärderingar. Både av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och våra nationella insatser.

Frida Andersson

Frida har gedigen erfarenhet av analys- och utvärderingsarbete. Inte minst från sin nuvarande roll som samordningsansvarig för utvärderingarna av Eruf men också från sitt tidigare arbete som ämnesområdesansvarig för regional tillväxt på Analys.

– Det är väldigt roligt att Frida har tackat jag till tjänsten som enhetschef för Uppföljning och utvärdering. Hon är redan en viktig del i Tillväxtverkets arbete för större fokus på resultat och effekter, säger Anna Bünger, chef för avdelningen Näringsliv.

– Jag är glad och känner mig hedrar att ha fått förtroendet att leda arbetet med att bygga upp den nya enheten. Det är kul att det finns ett stort intresse för frågorna, säger Frida Andersson. Att det finns en efterfrågan på dom underlag som vi tar fram, ser jag som en förutsättning för att vi ska kunna göra ett bra jobb.

– Att byta roll och bli chef, är något som jag också ser fram emot. Det är såklart en omställning, men eftersom jag känner de flesta av mina medarbetare, och vet att dom är engagerade, kompetenta och trevliga, så känner jag mig trygg med att vi kommer hitta bra sätt att jobba ihop och gemensamt leva upp till myndighetens förväntningar.