Tillväxtverket

Enkla jobb och enklare vägar till jobb

Att främja modeller för enkla jobb och enklare vägar till jobb är ett uppdrag vi fått från regeringen. Regeringen satsar 50 miljoner på detta under 2017. Vi ställde tre frågor till projektledaren Eva Johansson.

Eva Johansson

Eva Johansson

Vad är bakgrunden?

– Naturligtvis handlar det mycket om att arbetslösheten är stor i vissa grupper trots att sysselsättningen generellt ökar. Främst då om nyanlända och de som varit utan arbete under längre tid.

– Den andra delen, som är minst lika viktig, är att många företag signalerar att de har svårt att rekrytera den kompetens de behöver för att kunna utvecklas och växa. Det handlar inte bara om enkla jobb utan lika mycket om rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.

Hur jobbar ni med uppdraget?

– Vi har valt att pröva två vägar, med viss bävan, eftersom vi har kort tid på oss. Men vi prövar både att upphandla och att utlysa projektmedel.

– Genom upphandlingen hoppas vi hitta leverantörer som kan och vill pröva nya metoder, för att hitta enkla jobb och underlätta för företagen att anställa personer som kanske inte har formella meriter eller erfarenhet av svensk arbetsmarknad. Eller att hitta andra former för att få ett arbete utfört.

– I utlysningen handlar det mer om att utveckla metoder som förenklar för företag och arbetssökande att hitta rätt. Då kan det handla om digitala verktyg, utbildning, matchning mm.

– Sen behöver både vi och andra lära oss mera. Vi kommer att följa och utvärdera projekten noga och titta mer på vad forskningen säger om det här med enkla jobb och vad det betyder för individ, samhälle och företag.

Går det att koppla det här uppdraget till annan verksamhet på Tillväxtverket?

– Ja, absolut. Tydligast är nog kopplingen till arbetet med de mindre företagens kompetensförsörjning och våra insatser för integration, genom bland annat Snabbspår för företagare. Det finns också kopplingar till flera av projekten inom Smart Industri och i viss mån arbetet med digitalisering.

Läs mer om uppdraget enkla jobb och enklare vägar till jobb