Tillväxtverket

Nya medarbetare, kunskap och analys­plattformar

Den första januari fick vi förstärkning till myndigheten i form av nya trevliga kollegor med kunskap om bland annat regional utveckling. Därtill hade de med sig användbara analysverktyg och en mängd data. De nya medarbetarna kommer från Tillväxtanalys och jobbar i Östersund. Organisatoriskt tillhör de Analysenheten.

Det är på uppdrag av regeringen som delar av Tillväxtanalys verksamhet, den som handlar om analys av regional utveckling, överfördes till Tillväxtverket den 1 januari 2017. Det här innebar också att den tidigare Analysenheten numera har delats upp i enheterna Analys och Uppföljning och utvärdering.

Värdefull kunskap för fortsatt utveckling

Våra nya kollegor bidrar med värdefulla kunskaper om och erfarenhet av analys av regional tillväxt. Genom den här övergången kan vi stärka och utveckla våra regionala analyser, så att de blir än mer användbara och relevanta för aktörer av olika slag såsom regionerna i deras strategiska utvecklingsarbete.

Med överföringen följde plattformarna Pinpoint Sweden (Pipos) och Raps.

Pipos an­vänds för att göra analyser av geografisk tillgänglighet och är framför allt ut­vecklat för att beräkna tillgänglighet, i form av avstånd och tid, till apotek, grundskolor, drivmedelsanläggningar, dagligvarubutiker och posttjänst.

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering och består av två delar. Där den ena delen är en internetdatabas kallad Regionalt informationssystem (RIS) och den andra delen utgörs av ett modellsystem som bygger på en prognosdatabas.

Att vara Sveriges kontaktpunkt för Interreg-programmet Espon 2020 och att administrera och utveckla en databas för att stödja utvecklingen av grundläggande betaltjänster är också uppdrag som nu har flyttats över till Tillväxtverket.