Tillväxtverket

Rätt med sekretess om möbler

Kammarrätten har nu slagit fast att det inte var fel av Tillväxtverket att sekretessbelägga uppgifter om priser och produktinformation, för de möbler som köpts in till de nya kontoren i Stockholm och Östersund.

— Med tanke på den uppmärksamhet som vi har fått för vårt beslut i sociala medier så känns det förstås skönt att få medhåll från Kammarrätten, säger förvaltningschefen Mattias Åsander.

— Tillväxtverket har inte haft något eget intresse av att hemlighålla uppgifterna, utan beslutet har helt och hållet grundats på den skada som leverantörerna skulle kunna drabbas av om uppgifterna lämnades ut, tillägger han.