Tillväxtverket

Vi utvecklar medarbetarskapet tillsammans

Sedan våren 2016 har vi en medarbetar- och chefspolicy som tydliggör förväntningarna på oss som jobbar på Tillväxtverket. Som en del i att stärka medarbetarskapet deltar 19 medarbetare i ett internt utvecklingsprogram.

Deltagarna får kunskap inom ämnen som företagsekonomi, statlig ekonomi och statstjänstemannarollen samt verktyg för ökad självkännedom och för att leda andra. Initiativtagare är förvaltningschefen Mattias Åsander, som sett betydelsen av myndighetens förmåga till att tänka annorlunda och ser att detta som en pusselbit.

Mattias, varför gör myndigheten denna satsning?

Mattias

- En policy förverkligar inte sig själv, utan vi behöver arbeta med hur vi vill ha vår kultur för att vara lyhörda, kunniga och handlingskraftiga. Förhoppningen är att de som deltar ska få en ökad förståelse för sammanhanget och sen också inspirera kollegor. För ledningen är det också viktigt att få in reflektioner och förslag från deltagarna på vad vi behöver göra och jobba mer med.

 
De som går programmet är i många fall medarbetare som koordinerar team och leder verksamheter. En av dessa är Christian Pousette på Förenkling som uppskattar programmet.

Christian

Hur ser du att du har nytta av innehållet i ditt arbete?

- Det ger mig en bättre inblick i Tillväxtverkets olika verksamheter och insatser. Mest givande har varit att få lyssna på externa och interna föreläsare och sedan tillsammans mina kurskamrater fundera över hur den nya kunskapen kan användas i vår verksamhet.


En annan deltagare är Gabriella Fredriksson i Östersund som arbetar på enheten Internationell regionsamverkan.

Vad ger programmet dig?

Gabriella

- Det är en bra mix mellan individen, Tillväxtverket och omvärlden. Framförallt har utblickarna i omvärlden varit väldigt intressanta. Bra att höja blicken ibland. Det är lätt annars att bara fokusera på sina egna uppgifter, utan att tänka på sammanhanget.

- Det har även varit spännande att få kolla närmare på ens egna drivkrafter och preferenser. Till exempel hur vi lättast samarbetar med olika personlighetstyper och vanligtvis agerar i olika situationer.

Vilken nytta tror du att myndigheten i stort har av att ni går programmet?

-Jag tror att vårt nätverk kan leda till en ökad gemenskap mellan enheterna och en större förståelse för varandras verksamheter.

Sista seminarietillfället är i mitten av januari.

Deltagare

Axel Nekham, Miljö och innovation

Erik Lindholm, Miljö och innovation

Christian Pousette, Förenkling (Regelrådet)

Emma Flod, Förenkling

Eva Rosenthal, Kapitalförsörjning

Gabriella Fredriksson, Internationell regionsamverkan

Gabriella Lundin, Kommunikation

Henrik Arwidsson, Starta och driva

Jenny Weimerbo, Kommunikation

Johanna Essemyr Pauldin, Affärsutveckling

Johanna Giorgi, Analys

Katalin Frydenlund, Verksamhetsstöd

Klas Rabe, Entreprenörskap

Nicklas Larsson, Starta och driva

Kristina Ljungdahl, Starta och driva

Monika Kväl, Regionala miljöer

Pär Ove Bergqvist, Regionala miljöer

Richard Petersson, Internationell regionsamverkan

Sigrid Hedin, Analys