Tillväxtverket

Regleringsbrev 2017 och nya regerings­uppdrag

Vårt regleringsbrev för 2017 innehåller åtta nya uppdrag men målen är de samma som för fjolåret.

Målen för vår verksamhet 2017:

 • Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag
 • Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag
 • Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet

Åtta nya uppdrag i regleringsbrevet och 48 redan pågående

De åtta nya uppdragen:

 1. Socialt entreprenörskap. (uppdrag 1.2)
 2. Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar. (uppdrag 1.3)
 3. Uppföljning av det strategiska och långsiktiga arbetet med lärande hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar. (uppdrag 3.3)
 4. Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat. (uppdrag 3.4)
 5. Hur vi arbetar för att förbereda anslutning av meddelandeflöden till ”Mina meddelanden”. (övrigt uppdrag 4.1)
 6. Vårt bidrag i regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten. (övrigt uppdrag 4.2)
 7. Samverkan med Vinnova, Statens energimyndighet och Sveriges export- och investeringsråd. Syftet är att tillvarata synergier och undvika överlappning för att bidra till de politiska målen. (övrigt uppdrag 4.3)
 8. Samverkan med Arbetsförmedlingen för att identifiera hur Tillväxtverkets nätverk kan användas för att bidra till att informera om de anställningsstöd som finns till arbetsgivares förfogande. (övrigt uppdrag 4.4)

Vill du veta mer om uppdragen? Se hänvisningar inom parentes och läs regleringsbrevet på esv.se.länk till annan webbplats 

När regleringsbrevet skrevs hade vi också 48 pågående uppdrag från tidigare, som listas i bilaga 3 till regleringsbrevetlänk till annan webbplats. (Bilagorna ligger högst upp till höger på sidan)

I en sammanfattningPDF av regleringsbrevet kan du också kan läsa om återrapporteringskrav och anslag m.m..

Ansvaret beslutas och fördelas

Vilka som kommer att ansvara för de olika åtagandena i regleringsbrevet tas upp och beslutas i ledningsgruppen. Därefter kommer det operativa arbetet igång hos respektive ansvarig enhet. Mer information om hur åtagandena fördelas kommer inom kort. 

Våra särskilda regeringsuppdrag

Utöver de uppdrag vi får i regleringsbrevet ger regeringen oss också uppdrag löpande under året, så kallade särskilda uppdrag.

Se en sammanfattning av de särskilda uppdrag som är aktuella och som inkom under 2016PDF (till och med 23 december 2016).

Vill du läsa om detaljerna i de här uppdragen? Gå till sidan Pågående uppdrag

Innehållsansvarig: Maria Eriksson