Tillväxtverket

Ny it-strategi på Tillväxtverket

It-strategin beskriver hur vår egen it-verksamhet är en del av samhällets digitalisering och hur vi styr och arbetar med it.

Vi har genomfört stora förändringar i vår it-miljö de senaste åren. Inriktningen är att Tillväxtverkets it-tjänster ska kännetecknas av ett digitalt möte utifrån användarens behov och processer. Vi ska ha en stabil och säker it-försörjning med lättanvända lösningar som stöder samarbete och ett mobilt arbetssätt och där det är enkelt att hitta, sammanställa och analysera information. Vi ska samverka med andra organisationer för att uppnå hög kvalitet och kostnadseffektivitet. I it-strategin föreslås satsningar inom följande fem områden, som täcker hela vägen från verksamhetsprocesser till teknik:

  1. Lösningar som stöder verksamhetens och användarnas behov.
  2. Informationsarkitektur som underlättar informationsutbyte och dataanalys.
  3. Effektiva it-system och tjänster. Styrning, renodling och samordning av system.
  4. Stabil infrastruktur.
  5. God informationssäkerhet och säkerhetskultur.

It-strategin är ett stöd för prioritering, planering, genomförande och uppföljning av insatser, så att de bedrivs på ett effektivt sätt. It-strategin gäller hela Tillväxtverket och vänder sig primärt till Tillväxtverkets medarbetare men är även underlag för samverkansparter och leverantörer av it-tjänster.

Här hittar du hela it-strategin

Har du frågor, kontakta Gunnar Wennerholm, it-strateg