Tillväxtverket

Vecka 42 och 43

Tre nya uppdrag till Tillväxtverket, analys av sårbara industrikommuner

och en undersökning som visar att Sverige har brist på kompetens, en rapport från Företagarna om företagarnas perspektiv på landsbygden och lite om debatten kring förslag till ny regionindelning.

Omvärldsrapport vecka 42 och 43PDF