Tillväxtverket

Hur mycket betong får man för 190 miljoner?

Hur går det för våra regionalfondsprojekt vid det stora ESS-bygget i Lund? Se en film inspelad vid det första Kontroll på plats-besöket.

Sveriges största forskningsanläggning byggs just nu i Lund – partikelacceleratorn ESS. Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i och omkring anläggningen via flera olika projekt, inom såväl Nationella regionalfondsprogrammet som det regionala programmet Skåne-Blekinge och Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Byggnader för själva neutronkällan

Inom Nationella regionalfondsprogrammet finns två ESS-projekt. Båda handlar om att investera i byggnaderna för att det så småningom ska bli möjligt att installera själva neutronkällan. Sammanlagt omfattar de två projekten över 190 miljoner kronor från EU. Lika mycket tillkommer i medfinansiering.

Nyligen genomfördes det första Kontroll på plats-besöket vid ESS. Kontroll på plats är som det låter, ett besök hos projektet för att på plats kontrollera utvalda delar av de kostnader som projektet söker stöd för. Kontroll på plats genomförs i slumpvis och strategiskt utvalda EU-projekt.

– Kortfattat kan man säga att kontrollen visar att projekten är välskötta och att vi snart kan göra slututbetalning för fas 1 projektet, säger Helen Axelsson, som sköter granskningen av ESS-projekten för Tillväxtverket.

Filmen visar bland annat bygget av den 600 meter långa tunnel där protoner ska accelereras och grundarbetena för själva ”hjärtat” i forskningsanläggningen.

Film av Annika Westerberg, kontoret i Gävle