Tillväxtverket

Stora Turismpriset 2016

Hallå Therese Lindberg, du är kontaktperson för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Imorgon, tisdag, delas Stora Turismpriset 2016 ut efter Stora Tillväxtdagen, berätta om programmet?

Gunilla Nordlöf inleder kvällen och berättar om Tillväxtverkets fokus på besöksnäringen. Därefter presenterar Stiftelsens ordförande , moderator och landshövding på Gotland, Cecilia Schelin Seidegård, om stiftelsen och priset.

Förra årets vinnare, WildSweden, finns också på plats för att berätta om vilka kunskapshöjande insatser de har gjort för prissumman på 100 000 kronor. Sedan ger närings- och innovationsminister Mikael Damberg regeringens syn på besöksnäringen i Sverige och vilka behov som finns. Han delar också ut priset till vinnaren. Avslutningsvis blir det mingel och buffé för 163 anmälda. Media har redan visat intresse för prisutdelningen.

Hur går nomineringsförfarandet till och vilka är kriterierna?

Turistchefen i respektive län erbjuds att delta genom att nominera en kandidat per län. Varje nominerad länskandidat får 10 000 kronor och den nationella vinnaren får 100 000 kronor. Priset kan gå till ett företag, en organisation eller institution med förankring i länet.

Stora Turismpriset ges till föredömliga insatser som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. Kriteriierna är bland annat nytänkande, innovativt arbetssätt, internationaliseringsgrad, samverkan med forskning och utbildning och hållbarhet.

Hur hänger Stiftelsen ihop med Tillväxtverket?

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism blev egen juridisk person i januari 1997. Stiftelsen var tidigare knuten till Turistdelegationen (1995-2005), Styrelsen för Sverigebilden (1993-95) och Sveriges Turistråd (t.o.m. 1992). Stiftelsens arbete med att främja kunskapen inom svensk turism genom forskningsstipendier, andra insatser inom forskning/utbildning och Stora Turismpriset stämmer väl överens med Tillväxtverkets prioriteringar om kompetens- och kunskapsuppbyggnad som en viktig del i utvecklingen av svensk turism.

Tillväxtverket fungerar också som en viktig plattform för stiftelsens verksamhet. Stiftelsens finansiella placeringar förvaltas av Kammarkollegiet. Jag är ansvarig handläggare sedan 2012 och sköter stiftelsens angelägenheter.

Vilka sitter i styrelsen och hur utses den?

Stiftelsen har en fristående styrelse, Tillväxtverkets styrelse utser Stiftelsens styrelse som ska bestå av sex personer. Så här ser den ut 2016:

Ordförande

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Gotlands län

Ledamöter

Anna Bunger, avdelningschef, Tillväxtverket

Lena Larsson, vd Smålands Turism AB

Robert Pettersson, fil dr, docent och lektor i turismvetenskap

Magnus Ling, generalsekreterare Svenska Turistföreningen

Josefina Syssner, föreståndare för Centrum för Kommunstrategiska Studier vid Linköpings universitet.

Kansli

Therese Lindberg, handläggare, Tillväxtverket