Tillväxtverket

Nytt uppdrag 2016 - synliggöra goda exempel på företag i industrins framkant

Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra insatser för att synliggöra exempel på företag i Sverige som ligger i den industriella utvecklingens framkant.

Insatserna syftar till att öka kännedomen om, och ge konkreta exempel på, de möjligheter som den moderna industriella produktionen för med sig. Detta som en följd av den tekniska utvecklingen och behovet av en omställning mot en mer hållbar produktion och cirkulär ekonomi.

Insatserna ska inspirera andra företag att öka sina ambitioner att ta vara på dessa möjligheter. Goda exempel kan vara produkter, processer, tjänster, affärsmodeller eller innovativa lösningar på industrins utmaningar inom kompetensförsörjning.

Arbetet ska ske i nära dialog med aktörer i näringslivet och samordnas med IVA. Vi ska också samverka med Vinnova, RISE och Naturvårdsverket.

Tillväxtverket får rekvirera 2 miljoner kronor per år under 2016-2018.

Innehållsansvarig: Maria Eriksson