Tillväxtverket

Landsbygd eller landsbygder – spelar det någon roll?

I snart ett år har Tillväxtverket haft landsbygder på agendan. Att vi pratar om just landsbygder och inte landsbygd, är ingen slump. Alla platser är unika och har olika styrkor. Det är förstås något vi vill ta vara på.

kvinna man landsbygd

Regeringen vill att vi ska driva insatser som skapar utveckling och tillväxt i Sveriges landsbygder. I det arbetet kan vi använda hela Tillväxtverkets bredd och även 21 myndigheter som vi har knutna till oss. Och nära kontakter med ideella organisationer och nätverk som är starka i frågan.

– Det händer mycket både hos oss och andra när det gäller landsbygder. Det är roligt men också utmanande att vara mitt i detta. I nuläget handlar det mycket om att hitta vår roll som myndighet inom ett område som ofta är värderingsdrivet, säger Klas Fritzon, koordinator.

Under hösten gick Tillväxtverket ut med två utlysningar som ska utveckla landsbygder på ett hållbart sätt. Den ena handlade om vandrings- och cykelleder, den andra om genomförande av näringslivsinsatser med fokus på digitaliseringens möjligheter i företag inom alla branscher på våra landsbygder. Nu är 25 spännande projekt igång i detta arbete, läs gärna merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under hösten påbörjade vi också arbetet med de myndigheter som är särskilt betydelsefulla för att Sverige ska nå det landsbygdspolitiska målet. Tillsammans med ett systeruppdrag inom den regionala tillväxtpolitiken har vi ett myndighetsnätverk med återkommande träffar för att bland annat bygga förståelse för hur olika platser har olika förutsättningar. Till detta finns också ett nätverk för de 21 generaldirektörer som är berörda av våra nya uppdrag.

Att utveckla landsbygder är en uppgift som kräver kunskap från hela myndigheten. I nya Team landsbygder finns därför medarbetare från nio enheter.

– I januari hade vi en kickoff där vi bland annat diskuterade vad vi vill bidra till inom ramen för arbetet i teamet. Resultatet blev tre olika spår som lite förenklat kan beskrivas som kommunikation, kunskapsdelning samt utveckling av expertrollen, säger Klas.

Närmast i tid ligger att tydliggöra begrepp och ta fram grundläggande principer för Tillväxtverkets arbete med landsbygder. Det handlar till exempel om att vi vill kommunicera landsbygder med attityd, med framåtfokus – som tar vara på möjligheterna just på sin unika plats. Därför jobbar vi medvetet med bild och ord. Rådet till hela Tillväxtverket är alltså att inte säga landsbygd, eller gles- och landsbygd, utan just landsbygder. Geografi är nu också en del av vår inkluderande kommunikationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi pratar om att i kommunikationen ta vara på hela människan, det vill säga de privata styrkor vi har förutom dem vi har som tjänstemän. Apropå det, läs gärna blogginläggen i detta uppdrag. Filtrera på Klas Fritzon, så dyker det upp fem texter om giftermål, gäddor. Och landsbygder.

Kontakt

Team landsbygder, så ser det ut: namnen och enheten.

Daniel Fahlander, Regional näringslivsutveckling
Maria Engström, Regional näringslivsutveckling
Cecilia Bertilsson, Kommunikation
Sara Strandqvist, Kommunikation
Pär Ove Bergquist, Landsbygder och lokal kapacitet
Serena Bonato, Landsbygder och lokal kapacitet
Per Johansson, Landsbygder och lokal kapacitet
Elisabet Olofsson, Landsbygder och lokal kapacitet
Klas Fritzon, Landsbygder och lokal kapacitet
Gunnar Lindberg, Uppföljning och utvärdering
Tony Meurke, Affärsutveckling
Per-Olof Remmare, Kompetensförsörjning och digitalisering
Anna Eldestrand, Entreprenörskap
Linnea Ax, Entreprenörskap
AnnSofi Persson Stenborg, Analys
Therese Wallqvister, Analys
Wolfgang Pichler, Analys
Johanna Mikaelsson, Regionalt tillväxtarbete