Tillväxtverket

Vad betyder plats för framtidens industri?

Idag publicerar vi rapporten Platsens betydelse för industrin – framtida vägval för kommuner och regioner. Daniel Fahlander och Olof Billebo på Regioner är två av många som arbetat med den.

Daniel Fahlander och Olof Billebo sitter vid ett bord med dator framför sig.

Daniel Fahlander (vänster) och Olof Billebo (höger).

Varför ger vi ut en rapport om platsens betydelse för industrin?

– Det finns ett stort behov av att veta hur mycket platsen betyder för dagens industri och hur mycket den kan betyda i framtiden. Vi vill också bli tydligare med vad offentliga aktörer kan göra för att främja industrins utveckling, säger Olof Billebo, som jobbar både med Smart industri och Tillväxtskapande samhällsplanering, vilket inte är en slump när det gäller denna rapport.

– Vi upptäckte tidigt att det finns gemensamma beröringspunkter mellan dessa två områden, säger Daniel Fahlander, koordinator för Tillväxtskapande samhällsplanering och fortsätter: 

– Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att utveckla attraktiva platser för företag, medborgare och besökare. Arbetet med Smart industri har visat att förändringar som påverkar företagen till stor del beror just på platsen. Därför bestämde vi oss för att tillsammans utveckla kunskap som vi tycker saknas, men som många frågar efter, säger Daniel Fahlander.

Platsens betydelse verkar vara ett begrepp i tiden. Hur kommer det sig?

– Ja, det märks tydligt. Det gäller både i utvecklingen av politikområdet regional tillväxt och i hur kommuner och regioner faktiskt arbetar. Vi ser ett ökat intresse för att lära mer om vad samhällsplanering betyder för platsens ekonomiska utveckling, säger Olof.

– Frågor om industri, samhällsplanering och näringsliv kan belysas från olika håll. Eftersom våra målgrupper i första hand är kommuner och regioner känns det naturligt att utgå ifrån platsen och vad den betyder för företagen, snarare än från det enskilda företaget. Den 27 augusti höll vi ett heldagsseminarium med tema platsens betydelse för regional utveckling, säger Daniel. Här finns dokumentation från den dagen.öppnas i nytt fönster

Vilka är slutsatserna i den här rapporten om var vi hittar framtidens industri?

– Industrin finns i alla Sveriges kommuner. Därför kan kommuner och regioner, men också andra offentliga aktörer, göra mycket för att skapa rätt förutsättningar för framtidens industri. Det handlar bland annat om så konkreta saker som att stärka platsens helhets­erbjudande genom att satsa på kultur, fritid, bostäder och en bra livsmiljö, säger Daniel.

– Infrastrukturen är förstås också viktig, både för persontrafik och gods. För att lyckas behöver samverkan mellan kommuner, regioner och myndigheter bli bättre. Där har Tillväxt­verket en viktig roll att utveckla attraktiva platser för företag i alla regioner och kommuntyper, säger Daniel.

I rapporten finns framtidsscenarier. Olof, vad visar de?

– I uppdraget har vi tagit fram tre scenarier för framtidens industri: det cirkulära, det automatiserade och det rationaliserade. Scenarierna får olika konsekvenser beroende på plats. Det vi ser är att landsbygder och mindre orter har flest utmaningar i alla tre scenarier.

– Nästa steg blir att jobba vidare med vad varje scenario betyder för olika platser. Vi håller bland annat ett lärpass tillsammans med Karlstads universitet på Reglabs årskonferens i Visby den 12 mars, säger Olof Billebo.