Tillväxtverket

Vi är Tillväxtverket - Arshia Tousi

I den här intervjuserien får medarbetare presentera sig själva och berätta om ett pågående projekt. Syftet är att lära känna varandra bättre och att få inblick i kollegornas vardag.

Costa Rica

Arshia Tousi i Costa Rica där hon bodde och arbetade under ett halvår.

Vem är du och vad arbetar du med?

– Jag heter Arshia Tousi och jobbar som administratör i Malmö, på enheten ÖKS - Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

– ÖKS är ett EU-program som fokuserar på att lösa gränsöverskridande utmaningar inom 15 regioner i Sverige, Norge och Danmark. ÖKS kan finansiera projekt inom områdena Innovation, Sysselsättning, Grön Ekonomi och Transport.

– Innan jag började på Tillväxtverket var jag utsänd av Sida till San José i Costa Rica ett halvår. Där arbetade jag med att hjälpa utsatta migranter som levde i utanförskap.

Berätta om ditt arbete eller ett intressant projekt som du deltar i.

– I mitt dagliga arbete sköter jag administrationen för enheten. Jag planerar också ett stort antal möten, inklusive de möten där man beslutar vilka projekt som ska beviljas medel. Det innebär att jag har regelbunden kontakt med alla 15 regioner som deltar i ÖKS.

– Jag deltar också i utvecklingsinsatser som bidrar till att förenkla administrativa processer av olika slag. Ett exempel är att vi numera kan boka resor inom EU utan att först behöva lägga ut pengarna själva. Eftersom vi reser mycket på vår enhet så är det en mycket uppskattad förändring.

Vad gör du på fritiden?

– Jag är engagerad i ideellt arbete. Jag har till exempel grundat Utrikespolitiska föreningen Växjö. Det är en av Sveriges största föreningar av detta slag och vi bjuder in till samtal med politiker, författare, journalister och experter. Allt för att skapa debatt och bidra till en ökad förståelse kring aktuella omvärldsfrågor.

– Jag är även väldigt intresserad av NLP – NeuroLingvistisk Programmering – och deltar i den typen av evenemang. Jag reser så ofta jag kan och håller i gång med träning och yoga. Sist, men inte minst, rappar jag sedan flera år tillbaka.

Välj en låt till vår Spotify-lista och berätta varför du valde den låten!

– Låten jag har valt är Big Sean - What a year. Den sammanfattar helt enkelt det gångna året på ett utmärkt sätt!

Till Spotify-listan "Vi är Tillväxtverket"länk till annan webbplats