Tillväxtverket

Vi satsar på robotiserad granskning

Vi är i ett tidigt skede med att robotisera delar av vårt granskningsarbete. Tisdagen 21 januari höll Granskningsenheten ett första möte för att komma i gång med satsningen.

– Vi tror att robotiseringen kan göra oss mer effektiva och rättssäkra, säger Tommy Anjevall.

Deltagarna fick på egen hand, och i grupp, ta fram ett antal förslag på saker som kan robotiseras. Efter ett tag kom de fram till fem förslag att jobba vidare med:

  • Bankgiro och PG - matchar stödmottagarens.
  • Kontroll av att ett företag inte gått i konkurs.
  • Kontrollsummera och stämma av mot ansökans schabloner och personalkostnader.
  • Kontroll att obligatoriska dokument finns.
  • Diarieföring och utskick av beslut.
Två män sitter vid två bord i ett rum och lyssnar på en talare.

Tommy Anjevall (till höger), chef Granskningsenheten.

Fördelar med robotisering

Det finns flera skäl att robotisera/automatisera delar av arbetet. Till exempel kan det ta bort repetitiva moment som tar tid.

– Att få bort repetitiva och tidskrävande moment gör att vi kan fokusera på de svårare frågorna i granskandet. Sen är det roligt att känna att vi ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Det gör oss också till en attraktivare arbetsgivare, säger Tommy Anjevall, chef Granskningsenheten.

Tidsplan och påverkan

Det finns ingen spikad tidsplan för när arbetet ska vara klart. Men resultatet från mötet 21 januari ska vara omhändertaget innan mars månad. Det är inte heller säkert vilka förslag som kommer att kunna robotiseras. Men Tommy Anjevall ser positivt på arbetet.

– Vi tror att robotiseringen kan göra oss ännu mer effektiva och rättssäkra. Vilket är bra, både för oss och projektägarna. 

En man föreläser i ett rum. Utöver honom ser man två bakhuvuden som är i oskärpa.

Håkan Isaksson, IT, var den som höll i mötet.