Tillväxtverket

Anna Ryttberg, tillförordnad enhetschef för Uppföljning och utvärdering

Anna började som enhetschef för Uppföljning och utvärdering den 7 januari och efterträder Frida Andersson och Nader Svärd, som varit tillförordnade chefer för enheten under senhösten 2019.

Anna Ryttberg

Berätta om din bakgrund

– Jag kommer närmast från Ramboll management och dessförinnan från Näringsdepartementet, där jag var biträdande chef. Mina primära sakområden de senaste åren har varit den nya landsbygdspolitiken och livsmedelsstrategin. Min utbildningsbakgrund är Agronom men min meritförteckning innehåller även andra utbildningar. Exempelvis har jag en egen liten verksamhet som samtalscoach. Utöver det är jag även utbildad yogalärare och kock.

Vad hoppas du kunna bidra med som tillförordnad enhetschef?

– Jag ser verkligen fram emot att få jobba med uppföljning och utvärdering ur ett kunskapsperspektiv, vilket också ligger väl i linje med den avdelning som enheten är placerad på. Jag ser Uppföljning och utvärdering som en central enhet på myndigheten och vill medverka till goda samarbeten över hela verksamheten där vi som enhet kan bidra med vår kompetens och perspektiv för att skapa nytta.

Vad är ditt uppdrag och berätta om det viktigaste projektet just nu?

– Mitt viktigaste uppdrag blir förstås att finnas för mina medarbetare på enheten. Att underlätta, stötta, bolla och prioritera för att ge förutsättningar att åstadkomma resultat.

– Vi är också en ny avdelning med tre enheter som ska jobba ihop och utvecklas för att stärka utvecklingskraften i organisationen. Den kommande programperioden för ERUF blir viktig men också att jobba med att göra data tillgängligt och att utveckla utvärderingsfunktionen.

Faktaruta


Namn: Anna Ryttberg
Ålder: 43 år
Familj: Man och två flickor, 7 respektive 11 år samt en äldre kattherre.
Bor: Kummelnäs, Saltsjö-Boo.
Fritidsintressen: Den mesta fritiden är familjens tid men får jag välja är jag gärna ute i naturen. Jag hoppas på sikt få tillbaka lite tid för att läsa böcker.
Aktuell: Ny tillförordnad enehtschef för Uppföljning och utvärdering.