Tillväxtverket

Dialog i fokus när regioner och myndigheter möts

På tisdag den 3 december ordnar Tillväxtverket konferensen Hållbar regional utveckling som äger rum i Stockholm. Det blir ett aktivt möte mellan regioner och myndigheter med framtiden som fokus. Jonas Örtquist, som jobbar med planeringen tillsammans med Johanna Mikaelsson i Göteborg och Josefine Majewski i Malmö svarar på tre frågor.

Jonas Örtquist, Johanna Mikaelsson och Josefine Majewski

1. Vilka utmaningar är det regionerna lyfter inför den nya regionala utvecklings- och sammanhållningspolitiken?

– Regionerna arbetar med flera sammanhängande utmaningar med utgångspunkt i sina regionala utvecklingsstrategier som ofta kopplar till Agenda 2030. I detta sammanhang handlar det bland annat om att utveckla starka forsknings- och innovationsmiljöer, stärka kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och i näringslivet samt att utveckla infrastruktur, tillgänglighet och attraktiva livsmiljöer i både städer och landsbygder.

2. Vilken roll har regionerna och myndigheterna i bygget av det framtida Sverige?

– Byggandet av Sverige sker genom investeringar på regional och lokal nivå. Regionerna har som regionalt utvecklingsansvariga en mycket viktig roll. De har ansvaret att samordna insatser inom olika politikområden och aktörer från olika sektorer och nivåer. Samtidigt finns mycket finansiering och kompetens hos nationella myndigheter som i sin tur bättre behöver förstå och anpassa sina insatser till regionernas förutsättningar och behov.

– Stora förändringar i samhället påverkar hela Sveriges utveckling, men märks tydligast regionalt och lokalt. Ingen enskild aktör kan hantera följderna av urbanisering, åldrande befolkning eller påverkan på klimat och miljö. Därför blir det allt viktigare med ett samspel över både styrnivåer och sektorsområden. Genom att arbeta närmare tillsammans kan vi lyckas bättre med hållbar utveckling och attraktiva miljöer för både människor och företag i hela landet.

3. Programmet satsar mycket på samtal och till och med en form av ”speed-dating” genom tematiska dialoger mellan regioner och myndigheter. Vad vill ni att dialogerna ska leda till?

– Bland myndigheter och regioner finns en gemensam målbild om att samarbetet mellan nationell och regional nivå behöver vidareutvecklas och stärkas. Det är också en tydlig utgångspunkt för den regionala tillväxtpolitiken att flera olika sektorsområden samordnas och bidrar till utvecklingen i Sveriges regioner. Dialogerna syftar därför till att myndigheterna och regionerna bättre ska förstå varandras behov och utgångspunkter för att i nästa steg kunna leda till mer, nya eller smartare samarbeten inom olika områden.