Tillväxtverket

Nu storsatsar vi på tydligare språk

Nu gör Tillväxtverket en satsning på klarspråk. Vi ska slipa oss i att skriva rakare och enklare texter. Det tjänar både läsarna och vi på. Och på sikt sparar vi mängder av tid.

Gunnar Wennerholm och Linnea Ax är positiva efter att ha blivit coachade i klarspråk av kommunikatörerna Sanna Berg och Gabriella Flodén. Här i samtal med Cecilia Bertilsson och Sara Strandqvist.

Klarspråk handlar om att skriva enkelt, vårdat och begripligt och det gäller för alla myndigheter. Det finns många goda förebilder, som till exempel riksdagen, Jordbruksverket och Skatteverket.

– De som satsar på klarspråk lyfter att det samtidigt blir så många andra oväntade vinster. Tydligare språk ligger nära arbete med smarta processer, förenkling och verksamhetsutveckling, säger Cecilia Bertilsson som är klarspråksansvarig på Tillväxtverket.

Tillväxtverket har inte haft något systematiskt arbete med klarspråk tidigare. Nu siktar vi på att hitta ett nytt arbetssätt och bättre verktyg.

– Tanken är att alla vi som jobbar på Tillväxtverket ska veta hur vi skriver smarta texter redan från början. Vi på kommunikationsenheten coachar gärna i det, istället för att jobba om texterna i efterhand, säger Sara Strandqvist som också arbetar med satsningen på klarspråk.

Arbetet är redan i gång

Redan nu finns information om klarspråk på Medarbetarsidorna. Där finns konkreta råd och verktyg som kan hjälpa dig i skrivandet. Nytt är också en digital version av Svenska skrivreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan hitta svar på många vanliga språkfrågor. Alla kommunikatörer har utbildat sig för att kunna coacha andra i att skriva klarspråk, och Cecilia och Sara kan komma och berätta mer för enheter och avdelningar.

Hur ligger vi då till när det gäller begriplighet? När vi 2016 lanserade nya tillvaxtverket.se, granskade vi alla texter utifrån klarspråk. Efter det har vi tyngt vår webb dramatiskt. Hälften av våra webbsidor räknas idag som svåra att förstå. När vi gör stickprov bland våra publikationer visar det sig att de är ännu svårare än webbtexterna.

– Vi alla på myndigheten har en viktig roll när det gäller klarspråk. Vi ska jobba med klarspråk för att säkerställa att mottagarna på ett enkelt sätt förstår det vi kommunicerar, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör.

– Ibland upplever jag att våra texter är onödigt krångliga. Jag ser att ett strukturerat klarspråksarbete skulle kunna ändra på det.

Vad är klarspråk och varför ska vi använda det?

Språklagen säger att myndigheter ska skriva vårdat, enkelt och begripligt. Alla har rätt att förstå vad som står i texter som myndigheter skriver. Ytterst handlar klarspråk om demokrati.

Har du frågor eller vill ha coachning?

På kommunikationsenheten finns två medarbetare som arbetar särskilt med klarspråk. Det är Cecilia Bertilsson, klarspråksansvarig och Sara Strandqvist. Ta gärna kontakt om du vill ha coachning, utbildning i grupp eller står inför ett större textarbete. Ämneskommunikatörerna kan också hålla utbildningar och ge råd.