Tillväxtverket

Tillförordnad enhetschef för Digital kommunikation

Enheten som bland annat ansvarar för verksamt.se får en ny chef. Nuvarande enhetschef Gunilla Svensson lämnar Tillväxtverket den 19 november för ett jobb som enhetschef på Allmänna arvsfondsdelegationen.

Bilder på Anders Nyberg

Tre frågor till Anders Nyberg, tillförordnad enhetschef från 20 november.

Vem är du?

– Jag har sedan jag började på Tillväxtverket hösten 2016 arbetat med kommunikation för verksamt.se och förenklingsfrågor på ett eller annat sätt. Först som ansvarig för filmproduktionen i exportuppdraget för att sen gå över som gruppledare för Myndighetssamarbetets Starta och driva företags kommunikation och arbetet med att förenkla för företag.

Vad hoppas du kunna bidra med som tillförordnad enhetschef?

– Jag hoppas att jag kan bidra med både driv, kunskap och erfarenhet i den fortsatta utvecklingen av verksamt.se till ett ännu bättre kundmöte. Jag vill också bidra med stärkt samverkan med andra enheter inom Tillväxtverket som i högre utsträckning ska kunna använda verksamt.se som kanal gentemot små och mellanstora företag framöver. Jag blir ju tillförordnad enhetschef för den enhet jag har jobbat på sedan start så det känns skönt att kunna verksamheten bra från början, speciellt så här i verksamhetsplaneringstider.

Hur ser uppdraget ut för att utveckla verksamt.se framöver?

– Fokus för enheten ligger på gemensam och samordnad information och service direkt ut mot företagen i nära samarbete med de andra enheterna och de andra myndigheterna i Myndighetssamarbetet Starta och driva företag.

– Just nu håller vi tillsammans med Bolagsverket på att utveckla en beta-version av verksamt.se som bygger på vår målbild för ett digitalt ekosystem för enkla myndighetskontakter för företag. Arbetet är fortfarande i sin linda men vår plan är att successivt kunna utveckla både fler och framförallt smartare tjänster och verktyg mot företagen. Första delen i betan har handlat väldigt mycket om den tekniska plattformen som verksamt.se ska vila på framåt, som ska möjliggöra för snabbare leveranser och deltagande från fler.