Tillväxtverket

Hur jobbar du för att sänka resandet i dina projekt?

Vi jobbar med att sänka myndighetens egna koldioxidutsläpp. Ledningen har satt det ambitiösa målet att få ner dem med 70 procent under perioden 2010 - 2030. Hur går det? Vi frågade Tillväxtverkets handläggare Linda Backman.

Porträttbild av Linda Backman.

Linda Backman

Hej Linda Backman, du jobbar på enheten Affärsutveckling. Hur har ni jobbat för att minska resandet?

– Vi har under de senaste månaderna haft två evenemang, ett för C-voucher och ett för Affärsutvecklingscheckarna. Vid båda tillfällena slog vi ihop flera möten till ett.

Hur jobbade ni för att minska resandet i C-voucherprojektet?

– Vi valde att slå ihop tre olika möten till ett flerdagarsmöte i Stockholm. Från början var planen att deltagare från åtta länder skulle resa. Först till Bryssel, sedan till Köpenhamn och slutligen till Stockholm. Det skulle innebära väldigt många flygresor för 25 personer. Genom att slå ihop mötet till ett så blev det i stället en enda flygresa till Stockholm för de 25 deltagarna. På det sättet sparade vi dyrbar tid och minskade utsläppen av klimatgaser både för Tillväxtverket för övriga deltagare. Dubbel vinst med andra ord.

Hur gjorde ni för att spara på resandet till mötet om Affärsutvecklingscheckarna?

– Vi hade möjlighet att arrangera mötet tillsammans med enheterna Data- och systemstöd och Kapitalförsörjning eftersom många av de externa deltagarna på handläggarträffarna är samma personer. Återigen har vi försökt planera så att deltagarna inte ska behöva åka många gånger fram och tillbaka till Stockholm. Det sparar både tid och miljö.

Vad är nytt med det här?

– Inget! Det här har vi gjort på Tillväxtverket länge. Men jag tror det kan vara bra att påminna sig själv om hur vi kan tänka ibland. Det som krävs är planering. Det är viktigt att vara ute i god tid för att få med alla på tåget (eller att ta tåget), boka lokal och hitta ett datum som passar alla. Men det går, och inte bara för möten vi själva arrangerar, utan även för möten med kommissionen. Det är C-voucher ett bra exempel på.

Kontakt

Hur gör du för att minska resandet i dina projekt?

Hör av dig till Malin Osterman Hallare på kommunikationsenheten för att dela med dig av dina erfarenheter.

fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se