Tillväxtverket

Vill du arbeta med års­redovisningen?

Nu börjar arbetet med årsredovisningen 2019. Projektledare är Emelie Johansson, enheten Uppföljning och utvärdering.

Som tidigare år kommer vi att ha en projektgrupp för arbetet. Den kommer bestå av avdelningssamordnare. De ansvarar för att samordna och genomföra det administrativa arbetet kring avdelningens texter. Utöver det ska de samordna ett redaktionsråd som ansvarar för att läsa och redigera texterna utifrån ett helhetsperspektiv.

Är du intresserad av att delta? Prata med din närmsta chef för att få ett okej. Skicka därefter gärna en intresseanmälan till projektledare Emelie Johansson.

Vi kommer inom kort gå ut med tidsplanen för arbetet. Och mer information, så håll ögonen öppna.

Kontakt

Emelie Johansson

namn.efternamn@tillvaxtverket.se