Tillväxtverket

Möt Martin Olauzon - Intervju om ny enhet med fokus på landsbygd och lokal nivå

Den nya enheten för landsbygder och lokal kapacitet på avdelning Regioner är nu klar. Martin Olauzon blir tillförordnad chef med uppdrag att bygga upp enheten som är igång sedan första oktober.

1. Berätta Martin, varför skapas den nya enheten?

– Landsbygdspolitiken är i fokus på ett sätt som den inte varit på många år. Det gör att vår myndighet får fler och alltmer strategiska uppdrag inom området. Dessutom ökar den lokala nivåns betydelse för tillväxt- och utvecklingsarbetet och blir än viktigare i samhället. För att utveckla och stärka arbetet med landsbygder och kommuner skapas därför en ny enhet.

2. Vad kommer den nya enheten att göra?

– Vi kommer att fokusera på fyra huvudområden. Det första områ-det handlar om frågor som hänger ihop med utvecklingen av den sammanhållna landsbygdspolitiken. Här finns flera uppdrag som ger Tillväxtverket en central roll på området. Det andra området handlar om stärkt kommersiell service i landsbygder. Här spelar Tillväxtverket en viktig roll sedan myndigheten bildades 2009. Ett tredje fokusområde blir att stärka social och ekonomisk utveckling i 30 utpekade kommuner. Ett uppdrag som pågår sedan 2018 till-sammans med berörda kommuner. Fjärde området handlar om att på bred front medverka till att stärka den lokala nivåns bidrag till våra tre politikområden samt att samordna och sprida kunskap inom våra olika arbetsområden.

3. Vad är din roll?

– Jag har fått i uppdrag av Lars Wikström att, tillsammans med che-fer och medarbetare, ta fram ett förslag till ny organisering av de nationella uppdragen på avdelningen. Förslaget har diskuterats, genomgått en riskbedömning och fungerat som beslutsunderlag. Min roll nu är att vara tillförordnad enhetschef, under tiden chefs-rekryteringen pågår, och att leda uppstarten av den nya enheten.

Kort om Martin

Vad är din favoriträtt?

– Biff Rydberg, där senapssåsen är grejen.

Vilken serie tittar du på?

– Jag tittar sällan på TV. Som princip gillar jag program som ”Kommissarie Morse”, det vill säga brittiskt, gammalt och snygga miljöer.

Vad gör du helst på fritiden?

– Jag säger som en expeditionschef på Socialdepartementet: ” Om jag har nån fritid så stryker jag skjortor”. Men, jag gillar också att resa. Bland det bästa jag vet är att strosa runt i London utan ett enda ”måste”.

Hur är du som chef?

– Närvarande under frånvaro. Jag är ofta på resande fot, men tillgänglig ändå. I bäst fall har jag en ”coachande” ledarstil, utan att ha full koll på vad det är. Jag läser faktiskt en bok om coachande ledarskap just nu.

Vad är dina styrkor?

– Analytisk, orädd och med ett stort kontaktnät.