Tillväxtverket

Vi är Tillväxtverket - Anna Dahlén Eckermann

Anna Dahlén Eckermann

Vi fortsätter med intervjuserien där medarbetare får presentera sig själva och berätta om ett pågående projekt. Syftet är att lära känna varandra bättre och att få en inblick i kollegornas vardag.

Vem är du och vad arbetar du med?

– Jag heter Anna Dahlén Eckermann och jag jobbar på Entreprenörskapsenheten i Östersund. I min arbetsgrupp jobbar vi med två regeringsuppdrag som ska göra det enklare för utrikes födda som vill försörja sig som företagare i Sverige. Det ena uppdraget avslutas i år och är riktat till nyanlända kvinnor och män, och det andra uppdraget pågår till och med 2021 och är riktat till utrikes födda kvinnor.

Berätta om ett intressant och aktuellt projekt som du deltar i?

– Våra projektägare är offentliga och ideella organisationer som i huvudsak erbjuder utbildning i företagande och individuell rådgivning. I projekten ser vi att utrikes födda behöver anpassad rådgivning och stöd, och hjälp med finansiering. Nyanlända behöver också konkreta råd om hur saker fungerar i Sverige. Att kunna svenska är viktigt, liksom kontakter med nätverk och mentorer för att kunna ta företaget vidare och för att inte fastna i små enklaver.

Det jag tycker är roligast är att få ta del av framgångsexemplen på individnivå. I våras gjorde vi till exempel filmer med två av de företagare som fått stöd via våra projekt: Asheer Kouli som startat ljudstudion Kouli Studios i Stockholm och Ayda ALrify som startat Ayda Fitness, ett gym för kvinnor i Malmö. Se gärna filmerna, det inspirerar att se att projekten gör nytta!

De sammantagna resultaten av våra projekt är goda, inte minst mot bakgrund av de strukturella hinder som finns för utrikes födda att starta företag i Sverige. Inom uppdraget med nyanländas företagande hade i våras 643 företag startats, varav 190 av kvinnor. Den starka tillväxtviljan hos företagargruppen kommer också att fortsätta ge resultat på längre sikt.

Vi har lärt oss mycket om utmaningarna med att nå målgruppen under uppdragsperioden. Just nu håller vi tillsammans med kommunikationsenheten på att spela in en podcast med några nyanlända kvinnor som startat företag. Med podden vill vi nå ut till utrikes födda kvinnor för att visa att de kan starta företag om de vill, och det finns stöd att få. Bland de här kvinnorna finns en resurs och en potential som måste nyttjas bättre.

Vi har också inlett ett samarbete med verksamt.se för att utveckla informationen där. Vi har hittills gjort ett antal användartester och det ska bli spännande att jobba vidare med detta tillsammans med några av våra projektägare under hösten.

Parallellt jobbar vi med att försöka påverka de lagar och regler som skapar incitament för utrikes födda att inte välja företagande som en väg till egenförsörjning.

Vad gör du på fritiden?

– Jag är hemvändare och har privilegiet att få återupptäcka Jämtland med min femåriga dotter. Här finns så många smultronställen och upplevelser runt hörnet. Till detta har min dotter starka halvnorska gener så vi går en del på tur. Jag har också ett stort intresse för teater, dans och scenografi, men det får stå tillbaka för annat ett tag.

Hemma har jag det jag gör med renoveringar – när vi flyttade från Stockholm kompenserade jag upp med yta och snickarglädje. Jag tyckte att det var lika bra att dra till.

Välj en låt till vår Spotify-lista och berätta varför du valde den låten!

Jag är frankofil och lyssnar mycket på fransk musik. Till er väljer jag Zou bisou bisou av Gillian Hills.

Läs mer om våra insatser för utrikes födda och företagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till Spotify-listan "Vi är Tillväxtverket"