Tillväxtverket

Vad tycker våra besökare om tillvaxtverket.se?

Med start på måndag kommer vi att genomföra en webbenkät för att ta reda på vad användarna tycker om tillvaxtverket.se.

Skärmklipp på tillvaxtverket.se

Nu frågar vi användarna vad dom tycker om tillvaxtverket.se.

Det är webbsidorna som riktar sig till våra externa målgrupper som vi ska utvärdera nu, dvs inte Medarbetarsidorna. Men även om enkäten i första hand riktar sig till våra externa användare är alla medarbetare välkomna att svara på enkäten, som kommer upp slumpvis på externt riktade webbsidor.

Vi utvärderar webbplatsen för att öka kunskapen om vad våra besökare vill läsa om, hur de söker information och vilka tjänster de eventuellt förväntar sig att hitta på tillvaxtverket.se. Resultatet av undersökningen blir ett bra underlag för utveckling och fortsatta förbättringar samtidigt som vi ökar kunskapen om hur vår webbplats uppfattas generellt och i jämförelse med andra myndigheters webbplatser.

Det är Web Service Award som hjälper oss med webbenkät och utvärdering. Medarbetarsidorna kommer som tidigare att utvärderas för sig och vid ett annat tillfälle.

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta Torill Fagervik eller Gabriella Lundin på Kommunikation.