Tillväxtverket

Tre snabba frågor …

…till Nader Svärd, IT-chef och en av initiativtagarna till AI-nätverket för myndigheter, om det avslutande mötet som äger rum onsdag den 12 juni och det fortsatta arbetet med nätverket.

Nader Svärd och Christina Henryson, initiativtagare till AI-nätverket för myndigheter.

Nader Svärd och Christina Henryson, initiativtagare till AI-nätverket för myndigheter.

Hur har nätverket fungerat hittills?

– Det har fungerat jättebra. Intresset för nätverket har varit stort och vi har haft fullsatt vid varje tillfälle under våren. Drygt 80 personer från 30 myndigheter har deltagit varje gång och vi har haft förmånen att få många duktiga talare till våra möten. Responsen från deltagarna har varit mycket positiv och det är glädjande att Tillväxtverket kan bidra till att stärka kompetensen och bygga fler broar mellan myndigheter inom ämnet artificiell intelligens (AI).

Vad händer under dagens möte?

– Det har varit stor efterfrågan på att lära mer om maskininlärning, machine learning på engelska, en typ av artificiell intelligens som gör att datorer kan lära sig saker utan att vara programmerade. Idag har vi bjudit in experter från Peltarion och Microsoft, företagen som leder utvecklingen inom AI, som kommer beskriva vad maskininlärning är och hur det kan användas men också vilka risker som följer av att träna upp en dator till att fatta beslut. Vi kommer även att få lyssna till ett praktiskt exempel från Lantmäteriet och få en uppdatering från DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, kring deras färska regeringsuppdrag inom AI.

Hur tänker ni arbeta framåt?

– Efter mötet idag så har vi haft fyra träffar inom AI-nätverket och vi kommer att utvärdera formerna för det fortsatta arbetet. Behovet av nätverket är stort och det finns potential till att skala upp formatet. Vi kommer arbeta vidare i någon form, men exakt hur får vi återkomma om.

Vad är AI-nätverket?

Myndighetsnätverket för artificiell intelligens är ett eget initiativ från Tillväxtverket. Syftet är att ge AI-intresserade myndigheter ett forum för att lära och inspireras av varandra för en mer effektiv utveckling av AI i offentlig verksamhet. Genom nätverket kan myndigheter bygga kunskap om AI och hitta nya samarbeten. Följ #ainätverket på sociala medier.