Tillväxtverket
eu-logotyp

EU-finansierade projekt granskas

Varje år genomför Ekonomistyrningsverket en granskning av ett antal projekt som delfinansierats med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Nu är årets projekt utvalda.

Granskningen genomförs med syftet att verifiera Tillväxtverkets kontrollsystem och sker dels genom besök på plats hos projekten men även genom skrivbordsgranskning, det vill säga granskningar av redovisningar och liknande.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för flera program som finansieras från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Genom ett slumpmässigt statistiskt urval har nu 30 beslut om utbetalningar, motsvarande omkring 157 miljoner kronor fördelade på 30 projekt, valts ut.

Projektgranskningarna kommer i huvudsak att utföras av anlitade revisorer från KPMG och beräknas vara färdiga i oktober.

Vid frågor, kontakta Kjell Wenna, Intern kontroll/revisionssamordning.