Tillväxtverket

Ökad kunskap om effektiva team

På förra veckans chefsmöte genomfördes en workshop om effektiva team med inspiration från Livsmedelsverket. Nu genomför även Tillväxtverket en satsning för att öka kunskapen om effektiva team.

HR-chefen Eva Andersson och HR-strategen Maria Wigenius Sjöberg från Livsmedelsverket deltog på chefsmötet och berättade om en metod och ett verktyg som Livsmedelsverket har använt sig av för att utveckla effektiva och hållbara team.

Livsmedelsverket har gjort en omställningsresa och infört en teambaserad organisation. En del av resan har inneburit att öka kunskapen om hur team fungerar och vilka faktorer som påverkar teamutvecklingen. Metoden utgår från Susan Wheelans forskning om gruppers utveckling. Syftet är att bygga en kompetens om hur varje medarbetare kan bidra till ett moget team. Ett team som ökar sin effektivitet och därmed sitt välbefinnande, och samtidigt skapar bättre förutsättningar för ett aktivt ledarskap och medarbetarskap.

- Nu när vi förväntas jobba längre behöver vi också ha ett mer hållbart arbetsliv. Det funkar inte att bränna ut sig vid 40, sade Maria Wigenius Sjöberg. Våra resurser ska räcka betydligt längre idag och då måste vi skapa en arbetsmiljö som stöder ett hållbart arbetsliv.

Partsrådet ger stöd för hållbart arbetsliv

Genom Partsrådetlänk till annan webbplats, som är ett partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, kan statliga myndigheter få operativt stöd med att genomföra stärkande insatser för hållbart arbetsliv. Per Cederblad, HR-chef, berättar mer om varför satsningen görs och hur vi går vidare:

Bild på Per Cederblad

Per Cederblad

Varför gör Tillväxtverket en satsning på effektiva team?
I medarbetarundersökningen ser vi att stress och tydligare mål är områden vi behöver jobba mer med. Idag arbetar vi mycket i team och om vi kan bli bättre på att skapa tydligare förutsättningar och mål för teamen från start, så tror vi att det kan minska den upplevda stressen. Det är också en tydlig inriktning i utvecklingsresan att vi ska stärka vår förmåga att samverka internt och externt. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att skapa effektiva och väl fungerande team.

Vad händer nu, efter chefernas workshop – hur går arbetet vidare?
Vi har avropat stöd från partsrådet att göra en pilot med två team som kommer att få pröva att göra en GDQ mätning och få stöd av partsrådets erfarna teamutvecklingskonsulter. HR kommer att följa arbetet och därefter tar vi fram en modell för hur vi kan jobba med teamutveckling framöver. HR kommer att fråga avdelningscheferna vilka team som man vill prioritera i en pilot.

Om man vill ha hjälp med teamutveckling – vilken hjälp finns att få? Om man inte blir pilot.
HR kan stödja chefer och medarbetare som upplever att det behöver stöd redan idag. Om det är mer omfattande stöd man efterfrågar, eller om man vill pröva att göra en GDQ mätning kan vi stödja i konsultavrop.