Tillväxtverket

Malmö-kontorets invigning

Nu är det nya Malmö-kontoret invigt. Bandet klipptes på Europadagen den 9 maj, inför ett 90-tal medarbetare och regionala samarbetspartners. På programmet stod rundvandring, mingel och tårta.

Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets gd, och Lars Lööw, ESF-rådets gd, invigde det nya kontoret. Foto: Sofie Arvidsson.

Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets gd, och Lars Lööw, ESF-rådets gd, invigde det nya kontoret. Foto: Sofie Arvidsson.

De gäster som önskade hade också möjlighet att prata om verksamheten med företrädare för Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet.

Föredöme för hela myndigheten

På det nya Malmökontoret arbetar cirka 60 medarbetare i aktivitetsbaserade ytor precis intill Rörsjökanalen i östra delen av centrum. Från Tillväxtverket finns nu många delar av verksamheten representerad i Malmö, ett faktum som Tillväxtverkets gd lyfte fram i sitt invigningstal.

- På detta sätt kan Malmö-kontoret vara ett föredöme för hela myndigheten. Här kan vi ha ett nära samarbete mellan olika enheter och kompetenser och fortsätta utveckla arbetet tillsammans med våra regionala samarbetspartners, sa Gunilla Nordlöf.

ESF-rådets gd tog också upp vikten av samarbete.

- För oss är det viktigt att fortsätta dela kontor med Tillväxtverket i olika delar av landet. Och här i Malmö är det kul att äntligen få sitta på samma våningsplan, sa Lars Lööw.

Bara lovord från gästerna

Henrik Berven, chef för enheten Regional tillväxt södra Sverige, är mycket nöjd när han sammanfattar sina intryck från invigningen.

- Det känns mycket bra så här dagen efter. Våra nya lokaler fick bara lovord från gästerna, inte minst de externa mötesdelarna. De kommer att bli en tillgång för såväl oss som våra externa samarbetspartner framöver.

- Och vi som arbetar här är alla stolta och glada för våra nya lokaler och de möjligheter till samarbete de ger. Jag tror jag kan tala för alla när jag säger det, avslutar Henrik.

Mingelbild från invigning av Tillväxtverkets kontor i Malmö.

Mingelbild från invigning av Tillväxtverkets kontor i Malmö.

Tårtor

Tårtor - en del av invigning av Malmö-kontoret.