Tillväxtverket

Leda utan att vara chef

Den 16 september startar återigen utbildningsprogrammet ”Leda utan att vara chef” inom ramen för sarmarbetet Rörlighet i staten. Målgruppen är medarbetare som leder andra utan att ha formellt chefsansvar och är i behov av att bli tydligare och utvecklas i sin ledarroll.

Programmet syftar till att stärka förmågan att möta och hantera de situationer man kan ställas inför som ledare utan formellt personalansvar. Deltagarna får med sig både teoretisk kunskap, som kan omsättas praktiskt i det dagliga ledarskapet, men också konkreta verktyg och insikter i ledarrollen generellt. I programmet jobbar vi även med vad det innebär att verka inom staten, vad som är en god förvaltningskultur, vad den statliga värdegrunden innebär och hur man kan utveckla sin etiska kompass? Deltagarna kommer även att få ett ökat nätverk med kollegor på andra myndigheter som medverkar i programmet.

Programmets upplägg och datum

Respektive program tar in max 24 deltagare. Varje program består av totalt 4,5 dagar under 2-3 månader.

Datum för programmen är:

  • Program 11: 16 sept, 1-2 okt och 5-6 nov
  • Program 12: 16 och 25 sept, 8-9 okt samt 12-13 nov
  • Program 13: 25 sept, 15-16 okt och 19-20 nov

Fokusområden: statliga värdegrunden, grupputveckling, förändringsledning, mötesledning, motivation, självkännedom, tydlighet i ledarrollen, kommunikation, feedback, konflikthantering och coachande förhållningssätt.

Viktiga värden: Konkret och direkt tillämpbart för deltagaren, bygga nätverket i gruppen, skapa öppenhet och tillit, mycket övning och praktiska exempel.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att delta? Stäm av med din chef som i sin tur anmäler dig på intresselistan genom att maila till Eva Wiberg på HR senast den 9 maj.

Observera att en plats inte kan garanteras – då platserna fördelas jämt mellan deltagande myndigheter.

Information om vilka som får plats i programmet meddelas vai mail i början av juni.

Kostnad: Självkostnadspris som beräknas vara ca 12 000 kr per deltagare.

Vid frågor rörande programmet, kontakta Emma Farm: emma.farm@kkv.se. Läs mer om programmet och Rörlighet i statenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster