Tillväxtverket

Gabriella – ny internkommunikatör

Hej Gabriella Flodén, ny internkommunikatör på Kommunikationsenheten, berätta lite om din roll på Tillväxtverket.

Gabriella Flodén

–Jag kommer att arbeta med Tillväxtverkets internkommunikation. Mitt uppdrag är att driva och utveckla myndighetens övergripande strategi för internkommunikation för ökad delaktighet och engagemang. Utöver det kommer jag att stötta och agera bollplank för chefer och medarbetare i internkommunikationsfrågor samt ta fram kulturstärkande innehåll som förhoppningsvis engagerar och inspirerar. Dessutom kommer jag att vara huvudredaktör för Medarbetarsidorna och utveckla innehåll och funktioner där.

Vidare kommer jag att tillsammans med kollegor arbeta med avsnittet EU-program på tillvaxtverket.se och EU-fonder.se.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag kommer närmast från Business Sweden där jag arbetade med internkommunikation med digitalt fokus och ansvarade för introduktion av videofilmer för internt bruk. Innan dess arbetade jag på myndigheten Swedac med ansvar för sociala medier och myndighetens digitala närvaro. Jag har också arbetat flera år inom Regeringskansliet och EU, dels på kontoret i Bryssel dels här i Sverige.

Vad ser du fram emot här på Tillväxtverket?

– Jag ser fram emot att lära mig så mycket som möjligt om myndighetens uppdrag, att få utvecklas i min roll men även att kunna bidra med min kompetens för att lyfta vår internkommunikation till en ännu högre nivå. 

Kontakta Gabriella om du vill bolla idéer med eller få råd hur du kan kommunicera internt.

Kontakta webbgruppen för publicering av färdiga nyheter på Medarbetarsidorna.