Tillväxtverket

Spaniens största morgontidning­ El­ País besökte Eruf-projekt i Karlstad

Reportaget, som består av både en artikel och film, ingår i en serie som heter EU4you och regionalfondsprojektet de har besökt är Paper Province, ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi.

Projektet har sin fysiska bas på Karlstad Innovation Park som både är ett företagshotell och till vissa delar även ett mindre regionalfondsprojekt. Paper Province ägs och drivs av drygt hundra medlemsföretag och har en mindre ordinarie verksamhet för sina medlemmar. En stor del av verksamheten utgörs också av ett antal projekt där Paper Province innehar lite olika roller, både som projektägare och samverkanspartner. Klustret är sedan något år tillbaka också Vinnväxtvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De regionalfondsprojekten som berörs i filmen, men som inte benämns är Bioinno, interregprojektetThe Bioeconomy region, Klimatsmart Innovation och LignoCity 2.0.
Filmen, som i serien EU4youlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är spansktextad. Väljer man ”undertexter” och sedan ”engelska (autogenererad)” översätts filmen till engelska. Detta slår dock inte igenom förrän 50 sekunder in i filmen när första intervjun börjar. Den svenska undertextningen fungerar inte optimalt. Här kan du se filmen och artikelnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutom i Spanien ges El País ut i bland annat Argentina och Mexiko. Den kommer även i en katalansk och i en portugisisk version.